• Odwiedziło nas: 716984 osób
 • Do końca roku: 224 dni
 • Do wakacji: 32 dni

44-160 Rudziniec
ul. Gliwicka 5
Tel: (32) 230-31-92

Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

Szkolny Wykaz Podręczników na rok szkolny 2017-18

dostępny w Zakładce Dokumenty Szkolne lub  TUTAJ


Rozkłady dowozów i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rudziniec


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w  Rudzińcu

zaprasza Rodziców na Festyn Rodzinny w dniu 25.05.2017 r. o godz. 17:00.


 Następny rok szkolny uważam za otwarty.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012-13
czytaj więcej

Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów w roku szkolnym 2012/2013

W ramach projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym, Komitet Główny Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów zgłosił następujący terminarz zawodów w roku szkolnym 2012/2013, który został uznany za obowiązujący:

Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów
czytaj więcej
 • Zakończenie roku 2011-12

Zdjęcia z zakończenia roku można zobaczyć w zakladce Galeria lub TUTAJ

UWAGA RODZICE!!!

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013

·        Do kogo kierowana jest pomoc?

W roku szkolnym 2012/2013 pomoc skierowana zostaje do:

 • uczniów z klas I-III szkoły podstawowej
 • uczniów klasy IV szkoły podstawowej
 •  uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum
  • uczniów :
   • słabowidzących,
   • niesłyszących,
   • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
   • uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

 - posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dla dzieci i młodzieży, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

czytaj więcej

Kolejny rok minął!!!

Komers 2012
czytaj więcej
ZAWODY KLAS PIERWSZYCH W SIATKÓWKE
czytaj więcej

Chłopcy z Rudzińca - srebrnymi medalistami mistrzostw gminy...

MISTRZOSTWA GMINY W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW
czytaj więcej
txtEnd.jpg