• Odwiedziło nas: 734584 osób
 • Do końca roku: 135 dni
 • Do wakacji: 307 dni

44-160 Rudziniec
ul. Gliwicka 5
Tel: (32) 230-31-92

Dla rodziców

Jesteś tu: » Strona główna » Dla rodziców

Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2017/18


 

Kalendarz roku  szkolnego  2017/2018

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2017 - 01 stycznia 2018 r.

Ferie zimowe

29.01 - 11.02. 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 - 03 kwietnia 2018 r.

Termin egzaminu gimnazjalnego:

część humanistyczna

część matematyczno-przyrodnicza

język obcy nowożytny

 

18 kwietnia 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.

20 kwietnia 2018 r.

Dodatkowy dni wolne od zajęć dydaktycznych

(gimnazjum i Szkoła Podstawowa im. JP2):

18 kwietnia 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.

20 kwietnia 2018 r.

30 kwietnia 2018 r.

02 maja 2018 r.

04 maja 2018 r.

18 czerwca 2018 r.

19 czerwca 2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
(szkoła podstawowa):

18 kwietnia 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.

20 kwietnia 2018 r.

30 kwietnia 2018 r.

02 maja 2018 r.

04 maja 2018 r.

18 czerwca 2018 r.

19 czerwca 2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

 

 

PRZERWY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RUDZIŃCU

Po 1 lekcji 8:45 - 8:55
Po 2 lekcji 9:40 - 9:50
Po 3 lekcji 10:35 - 10:45
Po 4 lekcji 11:30 - 11:50
Po 5 lekcji 12:35 - 12:50
Po 6 lekcji 13:35 - 13:45
Po 7 lekcji 14:30

.

 

Terminy spotkań rodziców z nauczycielami w bieżącym roku szkolnym

 

Lp.

TEMAT

TERMIN

1.

Wybory do Rady Rodziców. Spotkanie organizacyjne.

12 września 2017

2.

Konsultacje - postępy uczniów w nauce.

07 listopada 2017

3.

Wywiadówka - podsumowanie I półrocza.

16 stycznia 2018

4.

Konsultacje - postępy uczniów w nauce.

10 kwietnia 2018

5.

Wywiadówka - propozycje ocen z poszczególnych przedmiotów oraz oceny z zachowania na koniec roku.

15 maja 2018

na bieżąco - informacje  pisemne w zeszycie spraw klasowych,  indywidualne konsultacje,
dodatkowo spotkania na wniosek rodziców lub nauczycieli

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum,

 

wdrażanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum.

czytaj więcej

EGZAMINY POPRAWKOWE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

czytaj więcej

UWAGA RODZICE!!!

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013

·        Do kogo kierowana jest pomoc?

W roku szkolnym 2012/2013 pomoc skierowana zostaje do:

 • uczniów z klas I-III szkoły podstawowej
 • uczniów klasy IV szkoły podstawowej
 •  uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum
  • uczniów :
   • słabowidzących,
   • niesłyszących,
   • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
   • uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

 - posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dla dzieci i młodzieży, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

czytaj więcej

Zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rudzińcu

 

Informacje dla rodziców

 

czytaj więcej

Pliki do pobrania

txtEnd.jpg