• Odwiedziło nas: 770910 osób
  • Do końca roku: 17 dni
  • Do wakacji: 189 dni

44-160 Rudziniec
ul. Gliwicka 5
Tel: (32) 230-31-92

Dla rodziców

Jesteś tu: » Strona główna » Dla rodziców

Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2018/19


 

Kalendarz roku  szkolnego  2018/2019

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2018 - 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

11.02.2019 r. - 24.02. 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia 2019 r.

Termin egzaminu gimnazjalnego:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- język obcy nowożytny

 

10 kwietnia 2019 r.

11 kwietnia 2019 r.

12 kwietnia 2019 r.

Termin egzaminu ośmioklasisty:

- język polski

- matematyka

- język obcy nowożytny

 

15 kwietnia 2019 r.

16 kwietnia 2019 r.

17 kwietnia 2019 r.

Dodatkowy dni wolne od zajęć dydaktycznych

(gimnazjum i Szkoła Podstawowa im. JP2):

02 listopada 2018 r.

10 kwietnia 2019 r.

11 kwietnia 2019 r.

12 kwietnia 2019 r.

15 kwietnia 2019 r.

16 kwietnia 2019 r.

17 kwietnia 2019 r.

02 maja 2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

 

 

PRZERWY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RUDZIŃCU

Po 1 lekcji 8:45 - 8:55
Po 2 lekcji 9:40 - 9:50
Po 3 lekcji 10:35 - 10:45
Po 4 lekcji 11:30 - 11:50
Po 5 lekcji 12:35 - 12:50
Po 6 lekcji 13:35 - 13:45
Po 7 lekcji 14:30

.

 

Terminy spotkań rodziców z nauczycielami w bieżącym roku szkolnym

 

Lp.

TEMAT

TERMIN

1.

Wybory do Rady Rodziców. Spotkanie organizacyjne.

18 września 2018

2.

Konsultacje - postępy uczniów w nauce.

13 listopada 2018

3.

Wywiadówka - podsumowanie I półrocza.

15 stycznia 2019

4.

Konsultacje - postępy uczniów w nauce.

26 marca 2019

5.

Wywiadówka - propozycje ocen z poszczególnych przedmiotów oraz oceny z zachowania na koniec roku.

14 maja 2019

na bieżąco - informacje  pisemne w zeszycie spraw klasowych,  indywidualne konsultacje,
dodatkowo spotkania na wniosek rodziców lub nauczycieli

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum,

 

wdrażanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum.

czytaj więcej

Zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rudzińcu

 

Informacje dla rodziców

 

czytaj więcej

Pliki do pobrania

txtEnd.jpg