• Odwiedziło nas: 65559 osób
  • Do końca roku: 347 dni
  • Do wakacji: 152 dni

44-160 Rudziniec
ul. Gliwicka 5
Tel: (32) 230-31-92

Dla rodziców

Jesteś tu: » Strona główna » Dla rodziców

Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2019/20


 

Kalendarz roku  szkolnego  2019/2020

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2019 - 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe

13.01.2020 r. - 26.01. 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 - 14 kwietnia 2020 r.

Termin egzaminu ośmioklasisty:

- język polski

- matematyka

- język obcy nowożytny

21 kwietnia 2020 r.

22 kwietnia 2020 r.

23 kwietnia 2020 r.

Dodatkowy dni wolne od zajęć dydaktycznych

(Szkoła Podstawowa im. JP2):

02 stycznia 2020 r.

03 stycznia 2020 r.

21 kwietnia 2020 r.

22 kwietnia 2020 r.

23 kwietnia 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

22 czerwca 2020 r.

23 czerwca 2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

 

 

PRZERWY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RUDZIŃCU

Po 1 lekcji 8:45 - 8:55
Po 2 lekcji 9:40 - 9:50
Po 3 lekcji 10:35 - 10:45
Po 4 lekcji 11:30 - 11:50
Po 5 lekcji 12:35 - 12:50
Po 6 lekcji 13:35 - 13:45
Po 7 lekcji 14:30

. 20

 

Terminy spotkań rodziców z nauczycielami w bieżącym roku szkolnym

 

Lp.

TEMAT

TERMIN

1.

Wybory do Rady Rodziców. Spotkanie organizacyjne.

17 września 2019

2.

Konsultacje - postępy uczniów w nauce.

19 listopada 2019

3.

Wywiadówka - podsumowanie I półrocza.

28 stycznia 2020

4.

Konsultacje - postępy uczniów w nauce.

17 marca 2020

5.

Wywiadówka - propozycje ocen z poszczególnych przedmiotów oraz oceny z zachowania na koniec roku.

19 maja 2020

na bieżąco - informacje  pisemne w zeszycie spraw klasowych,  indywidualne konsultacje,
dodatkowo spotkania na wniosek rodziców lub nauczycieli

Zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rudzińcu

 

Informacje dla rodziców

 

czytaj więcej

Pliki do pobrania

txtEnd.jpg