Przedszkole Publiczne w Rudzińcu

Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

 

6.00- 8.00

Schodzenie się dzieci.

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym.

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp.

Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych.

 

8.00- 8.30

Czynności opiekuńcze, samoobsługowe i organizacyjne. Ćwiczenia poranne.
Przygotowanie do śniadania.

 

8.30-9.00

Śniadanie.


9.00- 9.15

Przygotowanie do zajęć.


9.15-10.15

Zabawy i zajęcia z dziećmi:

 - zabawy i zajęcia z dominacją działalności umysłowej
(opowiadania, rozmowy, przekazywanie treści literackich,
poznawanie wierszy i piosenek,zabawy inscenizowane, przedstawienia kukiełkowe,
spotkania teatralne,imprezy i uroczystości),

- zabawy i zajęcia z dominacją działalności plastycznej, technicznej i konstrukcyjnej,

- zabawy i zajęcia organizowane w sali,

- zabawy i zajęcia wyrównawcze.


10.15-11.20

- zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze,

- pobyt w ogrodzie – zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze,

prace porządkowe i ogrodnicze, zabawy dowolne.

- pobyt w ogrodzie – zabawy i gry ruchowe, prace porządkowe i ogrodnicze,

- zabawy dowolne.

 

11.20-11.30

Czynności samoobsługowe, organizacyjne i porządkowe związane

z przygotowaniem do obiadu.

 

11.30-12.00

Obiad.

 

12.00-14.00

Odpoczynek, poobiedni relaks, zajęcia uspokajające

(słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, legend, opowiadań, zabawy dowolne, wycieczki i spacery, zajęcia w ogrodzie przedszkolnym)

 

DLA DZIECI Z POBYTEM 5-GODZINNYM ORAZ CHĘTNYCH

-

ZAJĘCIA DODATKOWE

 

14.00-14.30

Przygotowania do podwieczorku.

Podwieczorek.

 

14.30-16.00

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci.

Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.
Prace porządkowe w sali.

W zależności od pory roku – zabawy dowolne w ogrodzie.

Rozmowy indywidualne z rodzicami.

Rozchodzenie się dzieci do domów.