Przedszkole Publiczne w Rudzińcu

Projekt Edukacja ekologiczna w przedszkolu Akademia Przedszkolaka

Nasze przedszkolaki biora udział w projekcie,
którego celem jest:

  • szerzenie wśród dzieci ekologicznej świadomości;
  •  poszerzanie wiedzy na temat ochrony środowiska;
  • kształtowanie postaw proekologicznych.