Przedszkole Publiczne w Rudzińcu

Mały miś w świecie wielkiej literatury


MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

TO OGÓLNOPOLSKI PROJEKT ROZWIJANIA

CZYTELNICTA I WSPÓŁPRACY MIĘDZY RZEDSZKOLAMI

POD PATRONATEM OGÓLNOPOLSKIEGO CZASOPISMA

"PRZEDSZKOLNE ABC".