menumenuszkoła podstawowagimnazjumankieta

Gdzie dziecko spędza czas najchętniej?

Pokaż wyniki
ankieta koniecnewsletter newsletter koniec
Logo BIP
  • Odwiedziło nas: 111035 osób
  • Do końca roku: 314 dni
  • Do wakacji: 122 dni

Wtorek, 2018-02-20

Imieniny:

Anety, Lehca

O przedszkolu

Jesteś tu: » Strona główna » O przedszkolu

I.INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

 

Przedszkole w Rudzińcu jest czynne
w godzinach 6.00-16.00 z możliwością wydłużenia czasu pobytu
do godziny 17.00 na wniosek rodziców.

Przedszkole dysponuje nowoczesnym zapleczem kuchennym,
oferuje trzy urozmaicone posiłki
(śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek)
oraz zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego, religii,
zajęcia specjalistyczne
(logopedia, rewalidacja) oraz inne na wniosek rodziców.

Realizacja podstawy programowej opiera się na ciekawych zajęciach
dydaktycznych dostosowanych do wieku i możliwości dzieci.

Podstawa programowa to także tańce, śpiewy, pobyt na podwórku,
zajęcia ruchowe, manualne, język angielski itd.

Dzieciom potrzebującym odpoczynku i wyciszenia
umożliwiamy korzystanie z leżaków.

 

II.ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

 

Działalność przedszkola opiera się na przepisach prawa oświatowego. Szczegółową organizację  procesu dydaktyczno – wychowawczego zawiera arkusz organizacji pracy przedszkola zatwierdzony przez organ prowadzący.

Poza zajęciami wynikającymi z podstawy programowej przedszkole realizuje zajęcia dodatkowe : katechezę , język angielski,
język niemiecki oraz logopedię.

Przedszkole pracuje w godzinach od 6:00- 16:00 w oparciu o ramowy rozkład dnia ,
uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny .

Statut przedszkola jest zgodny z zapisami ustawy o systemie oświaty i zawiera zapisy uwzględniające indywidualny charakter placówki.

W przedszkolu funkcjonuje

 program wychowania przedszkolnego ,„ Ku dziecku”

program nauki religii- „ Kochamy dobrego Boga”

program języka angielskiego- „ Englisch adventure”.

 

III. Wspomaganie rozwoju dziecka

 

Dobrane programy są zgodne z koncepcja pracy przedszkola oraz uwzględniają potrzeby i możliwości rozwojowe wychowanków. Rodzice zostali zapoznani z podstawą programowa przedszkola oraz programami .

Nauczycielki przedszkola prowadza obserwacje oraz diagnozują  potrzeby oraz rozwój dziecka. Są one dokumentowane , a wyniki przedstawiane rodzicom. Wyniki obserwacji  pedagogicznej oraz diagnozy służą ukierunkowaniu działań  w stosunku do indywidualnych potrzeb dziecka oraz grupy.

W indywidualnych kontaktach nauczycielki informują o predyspozycjach dzieci i wskazują możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej. Realizowane są wskazania wynikające z przepisów o Pomocy Pedagogiczno Psychologicznej.

W celu umożliwienia nowym wychowankom bezstresowego wejścia w społeczność przedszkolną opracowany został i wdrożony program adaptacyjny , dla nowych wychowanków przedszkola.

Nad rozwojem dzieci pracują nauczycielki w trakcie zajęć wynikających z ich zainteresowań .


 

IV. KOMPETENCJE NAUCZYCIELI I ICH ROZWÓJ

 

W przedszkolu kadra pedagogiczna cechuje się wysokimi kompetencjami zawodowymi .

1 nauczycielka posiada wykształcenie na poziomie Studium Nauczycielskiego.

Pozostałe osoby ukończyły studia wyższe , magisterskie.

Nauczycielki dokształcają się i uczestniczą w studiach podyplomowych.


Personel doskonali swoje umiejętności w trakcie uczestnictwa w warsztatach oraz konferencjach . Wzbogaca wiedze w trakcie szkoleń wewnętrznych w ramach WDN.

 

 

V. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

 

Przedszkole może się pochwalić współpracą nie tylko ze środowiskiem lokalnym , ale też dalszym zasięgiem tej współpracy. Do środowiska pobliskiego możemy tutaj zaliczyć”

- współpracę  z Urzędem Gminy Rudziniec

- Sołectwem Rudziniec ( wspólne Mikołajki , udział przedstawicieli w imprezach kulturalno społecznych na terenie gminy)

- Nadleśnictwo Rudziniec ( stała współpraca we wszystkich akcjach ekologicznych)

- Parafia w Rudzińcu( uświetnianie przez dzieci uroczystości kościelnych)

- Gminny Ośrodek Kultury( udział w konkursach  , koło plastyczne w przedszkolu , pomoc w organizacji i uświetnianiu imprez  np. Biesiada Śląska)

- Komisariat policji  ( akcje propagujące  bezpieczeństwo , spotkania z policjantami)

- wszystkie przedszkola gminne działające w ramach OMEP ( współ organizacja imprez i szkoleń)

- Zespól Szkolno Przedszkolny w Gliwicach /Bojkowie ( współorganizator ogólnopolskiego konkursu „ Gadżety na Dzień Przedszkolaka w roku szkolnym 2011-2012)

- redakcja „ Bliżej przedszkola” ( zamieszczanie publikacji o działalności przedszkola)

- fundacje i organizacje – organizatorzy akcji i kampanii( UNICEF, Gaja, Arka)

- Polski Komitet OMEP w Warszawie

- Biblioteka w Rudzińcu ( zajęcia oraz czytanie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”)

- Straż Pożarna w Rudzińcu

- Ośrodek Pomocy Społecznej

- Bractwo Oświatowe

 

 

 

VI. IMPREZY W PRZEDSZKOLU

 

Odbywają się zgodnie z kalendarzem imprez oraz uroczystości. Nauczycielki starają się , aby docierać do szerokiego grona odbiorców , stąd też zaproszenia są kierowane do środowiska lokalnego.

Na imprezach takich jak „Jasełka” , „ Dzień seniora” czy też „ Wielkanocne spotkania” i „ Biesiada Śląska” gościliśmy nie tylko osoby powiązane rodzinnie z naszymi wychowankami , ale wszystkich zainteresowanych ludzi z gminy Rudziniec .

Staramy się , aby nasza praca , praca dzieci oraz rodziców nie była ukryta gdzieś wewnątrz placówki , lecz była widoczna i odbierana przez jak najszersze grono zainteresowanych.

W organizowaniu wielu imprez pomagają nam rodzice . Starają się o odpowiednie stroje dla dzieci , wspierają w sposób materialny – piekąc ciasta na poczęstunek dla uczestników spotkań. Rodzice wspierają nas w każdym działaniu , za co jesteśmy im bardzo wdzięczni.

Cyklicznie odbywają się następujące imprezy:

„ Ogólnopolski Dzień Wychowania Przedszkolnego”

„ Pasowanie na przedszkolaka”

„ Dzień ziemniaka”

„ Święto drzewa” , „ Światowy Dzień Ziemi”, „ Światowy Dzień Wody”

„ Kolorowy tydzień”

„ Spotkanie z Mikołajem”

„ Koncert kolęd i pastorałek” we współpracy ZSP i GOK

„ Bal karnawałowy”

„ Jasełka”

„Dzień pluszowego misia”

„ Powitanie wiosny”

„ Wielkanocne spotkanie”

„ Dzień matki”

„Dzień dziecka”

„ Pożegnanie przedszkola”

Oraz wiele innych , do których włączamy się okazjonalnie i w otwartej reakcji na zaproszenia.

 

 

 


Opracowanie: szkolnastrona.pl