menumenuszkoła podstawowagimnazjumankieta

Gdzie dziecko spędza czas najchętniej?

Pokaż wyniki
ankieta koniecnewsletter newsletter koniec
Logo BIP
  • Odwiedziło nas: 146848 osób
  • Do końca roku: 347 dni
  • Do wakacji: 152 dni

Niedziela, 2020-01-19

Imieniny:

Erwiny, Henryka

Rekrutacja

Jesteś tu: » Strona główna » Rekrutacja

Zarządzenie Nr 40/2019

Wójta Gminy Rudziniec

z dnia 30 stycznia 2019 roku

 

 

w sprawie:   ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec na  rok  szkolny  2019/2020

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)  zarządzam,  co  następuje:

§ 1.

1.     Ustalam harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dotyczące roku szkolnego 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec.

 

2.     Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, o którym mowa w ust. 1 określa:

 

1)  dla  przedszkoli  i  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych

-  załącznik  nr  1,

 

2)  dla  klas  I  szkół  podstawowych   załącznik  nr  2.

 

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom zespołów szkolno-przedszkolnych  i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec.

 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 40/2019

Wójta Gminy Rudziniec

z dnia 30 stycznia 2019 r.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 1 do 15 marca 2019 roku

 

od 1 do 5 sierpnia 2019 roku

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

 

 

od 18 marca do 5 kwietnia 2019 roku

 

od 6 do 23 sierpnia 2019 roku

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

8 kwietnia 2019 roku

 

26 sierpnia 2019 roku

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

od 9 do

12 kwietnia 2019 roku

 

od 27 do 28 sierpnia 2019 roku

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

15 kwietnia 2019 roku

 

28 sierpnia 2019 roku

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 40/2019

Wójta Gminy Rudziniec

z dnia  30 stycznia 20189r.

 

TERMINY  POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO

ORAZ  POSTĘPOWANIA  UZUPEŁNIAJĄCEGO

DO  KLAS  PIERWSZYCH  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH

NA  ROK  SZKOLNY  2019/2020

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 1 do 15 marca 2019 roku

 

od 1 do 5 sierpnia 2019 roku

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

 

 

od 198marca do 5 kwietnia 2019 roku

 

od 6 do 23 sierpnia 2019 roku

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

8 kwietnia 2019 roku

 

26 sierpnia 2019 roku

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

od 9 do

12 kwietnia 2019 roku

 

od 27 do 28 sierpnia 2019 roku

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

15 kwietnia 2019 roku

 

28 sierpnia 2019 roku

 

Pliki do pobrania

Opracowanie: szkolnastrona.pl