menumenuszkoła podstawowagimnazjumankieta

Gdzie dziecko spędza czas najchętniej?

Pokaż wyniki
ankieta koniecnewsletter newsletter koniec
Logo BIP
  • Odwiedziło nas: 122977 osób
  • Do końca roku: 17 dni
  • Do wakacji: 189 dni

Piątek, 2018-12-14

Imieniny:

Alfreda, Izydora

Rekrutacja

Jesteś tu: » Strona główna » Rekrutacja

Zarządzenie Nr 24/2018

Wójta Gminy Rudziniec

z dnia 17 stycznia 2018 roku

 

 

w sprawie:   ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec na  rok  szkolny  2018/2019

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)  zarządzam,  co  następuje:

§ 1.

1.     Ustalam harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dotyczące roku szkolnego 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec.

 

2.     Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, o którym mowa w ust. 1 określa:

 

1)  dla  przedszkoli  i  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych

-  załącznik  nr  1,

 

2)  dla  klas  I  szkół  podstawowych   załącznik  nr  2.

 

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom zespołów szkolno-przedszkolnych  i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec.

 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 24/2018

Wójta Gminy Rudziniec

z dnia 17 stycznia 2018 r.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 1 do 16 marca 2018 roku

 

od 7 do 11 maja 2018 roku

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

 

 

od 19 marca do     6 kwietnia 2018 roku

 

od 14 do 31 maja 2018 roku

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

9 kwietnia 2018 roku

 

1 czerwca 2018 roku

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

od 10 do

13 kwietnia 2018 roku

 

od 4 do 8 czerwca 2018 roku

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

16 kwietnia 2018 roku

 

11 czerwca 2018 roku

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 24/2018

Wójta Gminy Rudziniec

z dnia 17 stycznia 2018 r.

 

TERMINY  POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO

ORAZ  POSTĘPOWANIA  UZUPEŁNIAJĄCEGO

DO  KLAS  PIERWSZYCH  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH

NA  ROK  SZKOLNY  2018/2019

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 1 do 16 marca 2018 roku

 

od 7 do 11 maja 2018 roku

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

 

 

od 19 marca do     6 kwietnia 2018 roku

 

od 14 do 31 maja 2018 roku

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

9 kwietnia 2018 roku

 

1 czerwca 2018 roku

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

od 10 do

13 kwietnia 2018 roku

 

od 4 do 8 czerwca 2018 roku

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

16 kwietnia 2018 roku

 

11 czerwca 2018 roku

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl