menukredkiprzedszkolegimnazjumkalendarium

Sobota, 2021-02-27

Imieniny:

Gagrieli, Liwii
ankieta

Gdzie spędziłeś wakacje?

Pokaż wyniki
newsletterpoleć nas

Poinformuj znajomych o istnieniu strony przez kliknięcie w link poleć nas.

statystyki
  • Odwiedziło nas: 460639 osób
  • Do końca roku: 307 dni
  • Do wakacji: 118 dni
kredki
Logo BIP

Aktualności

Jesteś tu: » Strona główna » Aktualności

Nauczyciele naszej szkoły odstąpili od ogólnopolskiego strajku. Od dnia 24.04.2019 na chwilę obecną będzie odbywać się większość zajęć dydaktycznych. 

Dyrektor ZSP Rudziniec.

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli
Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom
bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie
zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).
Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz
jej zamknięcia (3).
W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek
zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.
Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz
szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w
tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z
niego korzysta.
Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo
do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć
opiekuńczych w tym czasie.
Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że
nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać
dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia
dziecka do placówki oświatowej.
Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola,
rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki
dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5)
oraz kuratora oświaty (6).
1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r.
poz. 967, z późn. zm.).
3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn.
zm.).
4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i
placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania
dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych
planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

W tegorocznym sprzątaniu wsi będą brały udział klasy: IV, V, VI w czwartek 4-04-2019 r, na pierwszej lekcji. D. Sz

Sprzątanie świata
czytaj więcej
  • Rekolekcje wielkopostne

REKOLEKCJE 2019 r.


Poniedziałek 8.04.2019

Szkoła Podstawowa oraz grupa starszaków- Przedszkole 12:15.

Wtorek 9.04.2019

Szkoła Podstawowa oraz grupa starszaków- Przedszkole 12:15.

Opiekunami w drodze do Kościoła i z powrotem są nauczyciele nie uczestniczący w strajku.  
w przypadku Szkoły Podstawowej i Przedszkola prowadzący 5 i 6 h/l.

Grupa starszaków może uczestniczyć w Rekolekcjach pod opieką Rodziców

Dodatkowym opiekunem w Kościele będzie pani B. Czernecka.

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową do godziny 15:50.

Uczniowie klas 4-6 wracają z opiekunami  odpowiednio na 6 i 7 h/l lub ich zajęcia będą odwołane.

Uczniowie klas I-III są odbierani przez Rodziców z Kościoła lub wracają z nauczycielem na zajęcia świetlicowe.

 Dyrektor: L. Zając


Dnia 21marca 2019 odbyło się powitanie wiosny, przedstawienie „Sąd nad marzaną” przygotowały klasy czwarta i szósta. Impreza bardzo nam się podobało, zimę pożegnaliśmy z wielkim hukiem. Na drugiej lekcji odbyły się zawody sportowe klas IV-VI, drużyny liczyły dziesięć osób. Wygrała klasa szósta. Był to dla nas bardzo dobry dzień. 

 G. D.

21 Marca 2019

,,Sąd nad Marzanną’’ 

Występ na przyjście wiosny  zorganizowała klasa szósta i czwarta. Dzieci śpiewały piosenki i występowały. W przedstawieniu, marzanna została skazana przez sąd na utopienie.

Po występie nauczyciel z w-fu zorganizował zawody sportowe dla klas IV-VI. Dzieci podzieliły się na dziesięcioosobowe grupy. Każdej klasie poszło dobrze, ale wygrała klasa szósta. Występ i zawody sportowe były bardzo udane.

 F. K.

Dnia 21 marca 2019 roku w naszej szkole odbyło się przedstawienie na cześć pierwszego dnia wiosny. Pierwszą klasą, która wystąpiła była klasa IV, która zaśpiewała piosenkę o wiośnie. Następnie wystąpiła klasa VI, która przygotowała przedstawienie „Sąd nad Marzanną” oraz zaśpiewała piosenkę o bocianie. Klasa VI wręczyła klasie I, II oraz III krzyżówki na temat wiosny. Później klasa IV,V oraz VI wzięła udział w zawodach wiosennych, które wygrała klasa VI. Moim zdaniem ten dzień był bardzo dobrze zorganizowany oraz przyjemny.

A. M.

Powitanie Wiosny

Dziś 21 Marca 2019 roku odbyło się w naszej szkole powitanie wiosny. Na początku czwartej lekcji odbył się apel, na którym występowała klasa IV i VI. Klasa VI wystąpiła z przedstawieniem „Sąd nad Marzanną”, a klasa IV wystąpiła z piosenką o wiośnie. Na sam koniec apelu zaśpiewała także klasa VI, apel był bardzo ciekawy. Po apelu starsze klasy zmierzyły się w zawodach sportowych. Wygrała klasa VI! Natomiast młodsze klasy dostały  krzyżówki do rozwiązania.

Ten dzień był bardzo fajny!!!

P. G.

Powitanie Wiosny

 

Dnia 21 marca 2019 odbyło się powitanie wiosny „Sąd nad marzaną”. Przygotowały klasa szósta i czwarta. Przedstawienie  bardzo nam się podobało. Zimę pożegnaliśmy z wielkim hukiem. Na następnej lekcji odbyły się zawody sportowe klas IV-VI. Zawody wygrała klasa VI. Był to bardzo dobry dzień.

                                                                                         A. Z

Powitanie Wiosny

Dnia 21 marca 2019 roku odbyło się przedstawienie z okazji Powitania Wiosny. Występowały dwie klasy, klasa IV oraz klasa VI. Jako pierwsi wystąpili uczniowie z klasy IV, którzy zaśpiewali piosenkę o Pani Wiośnie. Klasa VI zorganizowała przedstawienie pod tytułem „ Sąd nad Marzanną” oraz zaśpiewała piosenkę „Kle, kle boćku”. Klasa VI wręczyła klasie I, II oraz III krzyżówki, następnie odbyły się zawody sportowe dla klas IV-VI. Uważam, że ten dzień był ciekawy oraz dobrze zorganizowany.

M. L.

 

Dnia 21 marca 2019 roku ,w naszej szkole odbyło się uroczyste powitanie wiosny. Klasa czwarta zaśpiewała piosenkę ,,Maszeruje wiosna’’, a następnie klasa szósta przedstawiła,, Sąd nad Marzanną’’ I zaśpiewała piosnkę ,,Kle kle boćku’’ trochę nam nie wyszło, ale przynajmniej było zabawnie . Po występach klasy 1-3 dostały do rozwiązania wiosenne krzyżówki, a klasy 4-6 wzięły udział w wyścigach rzędów, które wygrała klasa VI. Według mnie był to bardzo fajny dzień.

       

                                                                                        Paulina L.


Dnia 21 marca 2019 roku, w naszej szkole odbyło się powitanie wiosny.  Przedstawienie o tytule ,,Sąd nad marzanną’’ wykonała klasa szósta i klasa czwarta. Podczas występu kilka rzeczy nam nie wyszło, ale nikt się tym nie przejął. Wszyscy z chęcią pożegnali zimę i przywitali wiosnę. Po przedstawieniu klasy 1-3 otrzymały wiosenne krzyżówki, natomiast klasy 4-6 wzięły udział w zawodach sportowych, które wygrała klasa szósta. Był to dobrze spędzony dzień.

Oliwia W.


Dnia 21 marca2019 roku odbyło przedstawienie  na rozpoczęcie wiosny. Tytuł tego przedstawienia ,,SĄD NAD MARZANNĄ’’ A następnie klasy VI i IV zaśpiewały piosenki o rozpoczęciu wiosny młodsze klasy I-III dostały krzyżówki. Po przedstawieniu odbyły się zawody sportowe, w których wzięły udział klasy IV-VI. Zawody wygrała klasa VI .

To był fajny dzień 

M. M.


 


Powitanie wiosny w naszej szkole
czytaj więcej

W tym roku klasa VI zorganizowała zbiórkę karmy i innych potrzebnych rzeczy dla zwierząt w schronisku. Było tego sporo, w zbiórkę włączyły się wszystkie klasy z naszej szkoły. Pewnego zimowego dnia odwiedziliśmy podopiecznych ze schroniska w Kędzierzynie, zwierzeta po swojemu przywitały nas, będą zadowolone z karmy, puszeczek i ciepłych kocy. 

D. Sz.

Zbiórka darów dla schroniska dla zwierząt w Kędzierzynie
czytaj więcej
Wycieczka do kopalni
czytaj więcej
| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 | Strona 5 | Strona 6 |

Pliki do pobrania

middleend.jpg

Opracowanie: szkolnastrona.pl