menukredkiprzedszkolegimnazjumkalendarium

Sobota, 2021-02-27

Imieniny:

Gagrieli, Liwii
ankieta

Gdzie spędziłeś wakacje?

Pokaż wyniki
newsletterpoleć nas

Poinformuj znajomych o istnieniu strony przez kliknięcie w link poleć nas.

statystyki
  • Odwiedziło nas: 460584 osób
  • Do końca roku: 307 dni
  • Do wakacji: 118 dni
kredki
Logo BIP

O szkole

Jesteś tu: » Strona główna » O szkole

Historia Szkoły Podstawowej w Rudzińcu

 

 

Pierwsze informacje o nauczaniu w Rudzińcu pochodzą z roku 1803, chociaż najprawdopodobniej nauka szkolna odbywała się już wcześniej w pałacu.

Na podstawie zarządzenia rządu pruskiego z dnia 16-06-1803 r. dzieci z Rudzińca i Pławniowic uczęszczały do szkoły w budynku drewnianym, w parku dworskim. Pierwszym nauczycielem był Mateusz Nowiński, a patronem szkoły major von Grohling.

Ilość dzieci w szkole:

rok 1813

91 uczniów

rok 1836

123 uczniów

rok 1842

195 uczniów

rok 1924

169 uczniów

 

W roku 1844 został wybudowany nowy budynek szkolny, murowany przy ulicy Lipowej. Posiadał on 2 sale lekcyjne, mieszkanie dla kierownika szkoły i mieszkanie dla drugiego nauczyciela na poddaszu. Budynek służył uczniom do 1928 r. W latach 1945-1950 odbywały się w nim zajęcia przedszkolne.

W 1913 r. Zarząd Szkolny powziął uchwałę o budowie nowej szkoły przy ulicy Gliwickiej, na placu po przeciwnej stronie starej szkoły. Wybuch I wojny światowej uniemożliwił realizację tego planu, dopiero w 1927 r. przystąpiono do budowy. Budowę ukończono w 1928 r. Informacje te możemy znaleźć w „Kronice Zbiorczej Szkoły Gminnej w Rudzińcu

W latach 50-tych, do początku lat 70-tych nauka w Szkole Podstawowej nr 1 odbywała się w budynku przy ul. Gliwickiej, ul. Lipowej oraz w wynajętych pomieszczeniach restauracji „U Makosza”(ul. Lipowa).

Ze względu na skromną liczbę klas lekcyjnych i innych pomieszczeń oraz naciski społeczeństwa i Rady Pedagogicznej na rozbudowę istniejącej szkoły, w styczniu 1972 r. został powołany Społeczny Komitet Rozbudowy. Przewodniczącym tego Komitetu został ówczesny kierownik szkoły - Karol Pełka. Przystąpiono do zbierania pieniędzy, gromadzenia materiałów i deklaracji wykonania prac. Pracę nad wykopaniem fundamentów rozpoczęto w niedzielę 4 sierpnia 1973 roku. Większość prac przy budowie wykonano w czynie społecznym, także przy udziale młodzieży. Dnia 20 sierpnia 1976 r. nastąpiło uroczyste oddanie budynku. Przez rozbudowę szkoła zyskała dodatkowo 6 izb lekcyjnych, 2 pomieszczenia kancelaryjne, pokój nauczycielski, pomieszczenie przy pracowni biologicznej oraz ubikacje dla dziewcząt i chłopców.

Dyrektorami szkoły w Rudzińcu, po jej rozbudowaniu byli: Karol Pełka, Wiesław Erenfeld, Mieczysław Pięta, Tadeusz Lipka, Józef Rakoszek, Krzysztof Obrzut. Uczniowie, szczególnie klas młodszych, korzystali z sal w pałacu, tam też była sala gimnastyczna. Taką funkcję pełniła sala balowa.

Nie sposób wymienić wszystkich uczących w szkole nauczycieli, ograniczono się jedynie do nauczycieli uczących w czasie rozbudowy: Są to między innymi: Hanna Cebula, Fryderyk Komander, Helena Klyszcz, Wanda Kuzak, Helena Marek, Elżbieta Mynarek, Monika Ogórek,  Krystyna Poloczek, Urszula Zwarycz, Danuta Żukrowska.

W 1999 roku w budynku szkoły przy ulicy Gliwickiej utworzono Publiczne Gimnazjum w Rudzińcu Nastąpiła kolejna rozbudowa budynku dydaktycznego i budowa hali sportowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Gimnazjum Publicznego w Rudzińcu.

W tym czasie Szkoła Podstawowa została przeniesiona do pałacu przy ulicy Zamkowej. Dyrektorem tej szkoły była Maria Erenfeld później Dorota Szynkiewicz.

Szkoła Podstawowa w Rudzińcu przy ulicy Zamkowej 3.


Szkoła Podstawowa w Rudzińcu przy ulicy Zamkowej 3.

W roku 2008 połączono obie w/w szkoły. Powstał Zespół Szkół w Rudzińcu później Zespół Szkolno-Przedszkolny.  Dyrektorami byli: Agnieszka Szalińska, Aleksandra Witek, Ewa Borkowska-Pankowska. Obecnie Leszek Zając.

Nie wszyscy w Rudzińcu wiedzą, że we wsi istniała także Szkoła Podstawowa nr 2, została ona wybudowana prawdopodobnie około 1938 roku. Jej budowa była odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie: dzieci uczyły się w kilku budynkach, w starym budynku  wyróżniającym się murem pruskim , przy ulicy Gliwickiej. W pewnych okresach dzieci uczyły się w „Delikatesach” przy ulicy Gliwickiej, w dawnej porodówce na ulicy Stawowej, oraz w sali klubu sportowego „Amator”. Kierownikami Szkoły Podstawowej nr 2 byli między innymi: pan Zborowski oraz Karol Tys. Była to czteroklasowa szkoła, następnie ośmioklasowa. Budynek przy ulicy Szkolnej miał 5 sal lekcyjnych, w szkole uczyło się około 100 dzieci. Pracowali tu między innymi nauczyciele: Barbara Staszak, Bolesława Brandt, Aleksandra Tys.

Po rozbudowaniu Szkoły Podstawowej numer 1 i utworzeniu Zbiorczej Szkoły Gminnej w 1976 roku budynek został przebudowany i przystosowany na potrzeby domu nauczyciela. Do szkoły Podstawowej numer 2 uczęszczały dzieci mieszkające za wiaduktem, nad Kanałem i Kłodnicą.

 

 

 Pierwsza szkoła przy ul. Lipowej 

Pierwsza szkoła w Rudzińcu przy ul. Lipowej, późniejsze przedszkole, dziś   budynek mieszkalny

 

 

Szkoła nr 1 przy uli. Gliwickiej, obecny budynek szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

 

Rozbudowa budynku Szkoły nr 1

 

  

Szkoła nr 1 po rozbudowie, uroczyste otwarcie sierpień 1976 r.

 

 

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Rudzińcu

 

 

Szkoła nr 2, obecnie dom nauczyciela przy ulicy Szkolnej.

 

 

Historia szkoły w Rudzińcu została napisana w oparciu o publikację „Rudziniec wczoraj i dziś” Jadwigi  Jawor- Baranowskiej, Doroty Szynkiewicz. Pozycja ta jest także źródłem zdjęć umieszczonych w tekście. Zdjęcia pochodzą również z kroniki szkolnej.

 

 D. Sz.

 

 

middleend.jpg

Opracowanie: szkolnastrona.pl