Przedszkole Publiczne w Rudzińcu

Pracownicy przedszkola

 

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

 

mgr Karina Hassa

 

 

Wicedyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego 

 

 

mgr Aleksandra Thim-Buchta

 

 

Nauczycielki przedszkola:

 

 

 grupa dzieci 6-letnich "Sówki":

 

mgr Sandra Małota

 

 

grupa dzieci 4/5-letnich "Pszczółki":

 

 

Michaela Baron

 

 

grupa dzieci 3/4-letnich "Motylki":

 

mgr Agnieszka Rzepka

 

 

pomoc nauczyciela:

 

Monika Smeja

 

 

 

Kucharz:

 

 

Katarzyna Ignacy

 

 

Pomoc kuchenna:

 

 

Oczko Magdalena

 

Winiecka Magdalena

 

Giemza Elżbieta

 

 

Intendent:

 

 

Weronika Majewska

 

 

Woźna oddziałowa:

 

 

Kucza Jolanta